به احمد خواهشی دارم سر یار

نخواهد شعرهای فایز زار

بگو تا باز بر گفتار خوبت

که تا م بماند یاد این زار!

***

خیالت آورد بر من شبیخون

شبیخون خون احسانت شبیخون

شبیخون زد بفایز لشگر غم

شبی آب آید از چشمم شبی خون

***

بدارالملک تن؟ دل پادشاه است
جواره در اطاعت چون سپاهست
نه هرجا رو نماید یار فایز
که را قدرت که گوید این نه ما هستمشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

موبایل دیتا Online Business:Earn Free Bitcoin-Mining-Currency Exchange-Buy & Sell پرسش مهر 20 اب قلیایی لوکساب کمک اندروید مدل جدید همه چیز را از ما بخواهید ????بوتیک هنری???? انجمن اسلامی همسران و فرزندان شاهد استان اردبیل